نام پروژه: یاران

محل پروژه: قم ابتدای بلوار بهشت

کاربری: تجاری اداری

زیربنا: 7600 مترمربع

تعداد طبقات: 9 طبقه