نام پروژه: شهرک قدس

محل پروژه: قم , شهرک قدس

کاربری: مسکونی

زیربنا: 20000 مترمربع

تعداد طبقات: 14 طبقه