کوپلر تبدیلی (transition coupler)
این کوپلر با داشتن دو سایز متفاوت در دو طرف امکان اتصال دو آرماتور با قطرهای متفاوت را فراهم می‌آورد. در صورت نیاز مصرف‌کننده، کوپلر تبدیل با هر سایز درخواستی تولید می‌شود . این نوع کوپلر برای میلگرد سایز ۲۰ تا ۴۰ تولید می‌شود همچنین امکان تولید کوپلر به‌صورت اختصاصی با طول و گام درخواستی برای مشتریان محترم وجود دارد .

 

 

 

۳۲-۳۶ ۲۸-۳۶ ۲۸-۳۲ ۲۵-۳۲ ۲۵-۲۸ ۲۲-۲۸ ۲۲-۲۵ ۲۰-۲۵ ۲۰-۲۲ ۱۸-۲۲ ۱۸-۲۰ d(mm) سایز میلگرد
۵۴ ۵۴ ۴۹ ۴۹ ۴۴ ۴۴ ۳۹ ۳۹ ۳۴ ۳۴ ۳۰ L(mm) قطر خارجی
۸۰ ۷۸ ۷۲ ۶۹ ۶۵ ۶۱ ۵۸ ۵۶ ۵۲ ۵۰ ۴۸ D(mm) طول کوپلر
۰.۷۹ ۰.۷ ۰.۵۲ ۰.۴۶ ۰.۳۹ ۰.۳۳ ۰.۲۷ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۰.۱۴ Kg وزن

 

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart
EnglishIran