بلاگ

کوپلر انتهایی (Anchorage coupler)
این کوپلر جایگزین خم انتهای آرماتور می‌گردد و به لحاظ شکل و ابعاد، کاهش تراکم آرماتور را مخصوصاً در اتصال
کوپلر چپ و راست ( Right & Left hand coupler )
این نوع کوپلر در محلی مورداستفاده قرار می‌گیرد که هیچ‌یک از آرماتورها امکان چرخش نداشته باشند. رزوه داخلی کوپلر ازیک‌طرف
کوپلر استاندارد (Standard rebar coupler)
یکی از متداول‌ترین نوع کوپلر، کوپلر استاندارد می‌باشد. این نوع کوپلرها برای آرماتورهایی با سایز یکسان و در حالتی که
EnglishIran