کوپلر چپ و راست ( Right & Left hand coupler )

این نوع کوپلر در محلی مورداستفاده قرار می‌گیرد که هیچ‌یک از آرماتورها امکان چرخش نداشته باشند. رزوه داخلی کوپلر ازیک‌طرف راست‌گرد و از طرف دیگر چپ‌گرد می‌باشد. همچنین رزوه‌های ایجادشده در انتهای دو آرماتور یکی راست‌گرد و دیگری چپ‌گرد می‌باشند. با چرخاندن کوپلر رزوه‌های دو آرماتور با کوپلر درگیر شده و در ادامه رزوه‌ها تا انتها درون  کوپلر بسته خواهند شد.

 

 

۳۶ ۳۲ ۳۰ ۲۸ ۲۵ ۲۲ ۲۰ ۱۸ ۱۶ d(mm) سایز میلگرد
۵۴ ۴۹ ۴۹ ۴۴ ۳۹ ۳۴ ۳۰ ۲۹ ۲۳ L(mm) قطر خارجی
۸۴ ۷۶ ۷۲ ۶۸ ۶۲ ۵۴ ۵۰ ۴۶ ۴۲ D(mm) طول کوپلر
۰.۹۳ ۰.۵۸ ۰.۵ ۰.۴۴ ۰.۳۲ ۰.۲ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۰۷ Kg وزن
علاوه بر آیین‌نامه بتن ایران (مبحث ۹)، کوپلرهای اسپلایس معیارهای آئین‌نامه‌های ذیل را نیز پاس می‌کند:

 

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart
EnglishIran