کوپلر انتهایی (Anchorage coupler)

این کوپلر جایگزین خم انتهای آرماتور می‌گردد و به لحاظ شکل و ابعاد، کاهش تراکم آرماتور را مخصوصاً در اتصال تیر به ستون فراهم می‌نماید. این کوپلر در تمامی قسمت‌های سازه قابل‌استفاده می‌باشد و تحمل نیرو توسط این کوپلر بر مبنای تئوری مخروط برش در بتن صورت می‌گیرد. نسبت سطح مفید این کوپلر به سطح مقطع آرماتور مصرفی ۴ برابر در نظر گرفته‌شده است.

 

 

۳۶ ۳۲ ۳۰ ۲۸ ۲۵ ۲۲ ۲۰ ۱۸ ۱۶ d(mm) سایز میلگرد
۸۴ ۷۵ ۶۹ ۶۴ ۵۹ ۴۹ ۴۴ ۳۹ ۳۴ L(mm) قطر خارجی
۴۴ ۳۹ ۳۷ ۳۴ ۳۲ ۲۸ ۲۴ ۲۳ ۲۱ D(mm) طول کوپلر

 

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart
EnglishIran