نام پروژه: آتیما

محل پروژه: قم , بلوار دانش

کاربری: مسکونی

زیربنا: 3بلوک مجموعاً 32 هزار مترمربع

تعداد طبقات: 17 طبقه