نام پروژه: بصیرت

محل پروژه: قم , بلوار پیامبر اعظم

کاربری: هتل

زیربنا: 42000 متر مربع

تعداد طبقات: 7 طبقه